Feniks vzw | Vrijzinnig-humanistische plechtigheden

Samenwonen, samenlevingscontracten & jubilea

"Je trouwt maar één keer." Ook al klopt deze slogan niet altijd, hij weerspiegelt toch duidelijk hoe het huwelijk een belangrijke plaats inneemt in het leven van twee mensen, die ervoor kiezen om hun leven samen te delen. Je wil samen iets duurzaams opbouwen. Daarom mag het iets meer zijn. Iets meer dan de gelukwensen van de burgemeester. En iets anders dan de vaak verplichte verschijning voor het altaar.
Wij bieden het altaarnatief. Het "altaarnatief" is een plechtigheid waarin de gevoelens en de verlangens van beide partners centraal staan.
Waarbij we even stilstaan bij humanistische waarden als respect voor de ander, gelijkheid, verantwoordelijkheid en verbondenheid. Een plechtigheid waarvan je achteraf zegt: dit was anders, dit was echt van ons.

Je kan trouwen in een gezellige ruimte, in de tuin, in een park. Vanuit Feniks vzw zorgen we ervoor dat het een gebeurtenis wordt om nooit te vergeten. Tijdens een kennismakingsgesprek wordt gepeild naar de eigen verwachtingen en ideeën, om zo tot een plechtigheid te komen die overeenkomt met de eigen wensen.

Met elkaar door het leven gaan, betekent niet dat je ook moet trouwen.
Wil je je relatie bezegelen, kan je een samenlevingscontract aangaan, of doodgewoon gaan samenleven. Het speelt daarbij geen rol of je van hetzelfde geslacht bent of niet. Wat de vorm van de overeenkomst ook is, een ceremoniële viering zet deze stap in je leven extra in de verf. Zo geef je het signaal naar de buitenwereld dat je veel betekent voor elkaar.

Feniks vzw