Feniks vzw | Vrijzinnig-humanistische plechtigheden

Afscheidsplechtigheid

Afscheid nemen valt ons zwaar. "Tot ziens" of "tot spoedig" zeggen we telkens. Bij het definitieve afscheid kan dit niet meer. Dan kunnen we enkel aanvaarden en berusten. Ook voor onszelf is het zeer belangrijk om de overledene de laatste eer te bewijzen. De persoon die gisteren nog in ons midden was, heeft immers met ons geleefd en ons leven mee zin gegeven.

Die zingeving proberen we te verwoorden in de plechtige afscheidsrede. De persoon van de overledene staat daarin centraal. Samen met vrienden en familieleden herdenken we dierbare momenten. De moreel consulent helpt ons bij het opstellen van de afscheidsrede. Bij het verloop van de plechtigheid. Ook bij de rouwverwerking achteraf staat de moreel consulent voor je klaar.

Een overlijden in de eigen familie- of vriendenkring. Vroeg of laat worden we er allemaal mee geconfronteerd. Misschien gaat het om een plotse dood ten gevolge van een ongeval; misschien betreft het een zelfgekozen dood; misschien kwam de dood als een bevrijding uit een jarenlange strijd tegen pijn en lijden. Wanneer je dit moment op een gepaste ceremoniële en plechtige manier wil omkaderen, kan je kiezen voor een vrijzinnige afscheids-plechtigheid. In een persoonlijk gesprek zal een Feniksmedewerker nagaan wat de nabestaanden wensen qua vorm, inhoud en omkadering. Velen vinden het mooi en passend om een persoonlijke afscheidsrede te aanhoren. Anderen kiezen dan weer voor inspirerende teksten, muziek of beeldmateriaal. De vzw Feniks kiest ervoor om niet te werken met standaardteksten. Elke plechtigheid is persoonlijk en uniek.

Feniks vzw