Feniks vzw | Vrijzinnig-humanistische plechtigheden

Kalender"De dood in kinderschoenen"
Er wordt wel eens gezegd dat graven spreken. Dat geldt zeker voor kindergraven. Ze vormen versteende brailletekens aan de hand waarvan een vergeten, steeds evoluerend verhaal van afscheid en rouw kan afgelezen worden.

Klik hier voor meer informatie

Gesacraliseerd en verwaarloosd, veronachtzaamd door onderzoekers en gekoesterd door ouders, bieden ze binnen de funeraire en maatschappelijke geschiedenis een uniek relaas.

Ze zijn kleine getuigen van pijn en verdriet, verbondenheid en zingeving, troost en hoop, onverschilligheid en erkenning.

Dit project wil dit erfgoed in de kijker plaatsen en het verlies van een kind als thema meer bespreekbaar maken.

Woord, muziek en beeld gaan hand in hand om dit thema zowel krachtig als ontroerend mooi een podium te gunnen.
Kunst met weerhaakjes waar u zeker iets van meedraagt…

In het kielzog van dit project worden twee studienamiddagen georganiseerd. Deze zijn kosteloos toegankelijk na inschrijving.
Er verschijnt eveneens een boek ‘De Dood in Kinderschoenen’ bij Academia Press.

Informatie of inschrijving:
HuisvandeMens, Sint-Antoniuskaai 2, 9000 Gent,
Tel.: 09/233 52 26 - cmd.gent@uvv.be

We heten u van harte welkom op deze activiteiten.