Feniks vzw | Vrijzinnig-humanistische plechtigheden

Herdenkingsplechtigheid

In de voorbije jaren werd de werking van Feniks uitgebreid.
Sinds 1996 wordt er jaarlijks in het crematorium Westlede een vrijzinnig-humanistische herdenkingsplechtigheid georganiseerd: een plechtig, waardig én gezamenlijk herdenken van de overledenen.

Vzw Feniks aanvaardde de uitdaging om elk jaar opnieuw vorm te geven aan een unieke herdenkingsplechtigheid.

Deze plechtigheid biedt de mogelijkheid om samen met andere nabestaanden terug te denken aan uw overledenen:
aan wie ze waren, en wat ze voor u betekenden,
aan hoe het is om zonder hen verder te gaan,
aan hoe ze in de harten, gedachten en gedragingen verder leven.

Ook u bent van harte welkom.

"Mens was je
indrukwekkend mens
zoals jij leefde
leefde en lief hand
onherroepelijk je naam
onuitwisbaar je gezicht
mens was je - voorgoed mens"
(anoniem)

Feniks vzw