Feniks vzw | Vrijzinnig-humanistische plechtigheden

Geboorte- en Adoptieplechtigheid

De geboorte van een baby is iets heel bijzonder. Zo bijzonder dat mensen vaak de behoefte voelen om hier even bij stil te staan, al dan niet in het bijzijn van familie en vrienden. Feniksmedewerkers kunnen u helpen om een persoonlijke en unieke 'viering' samen te stellen, echt zoals u het wil. In een gesprek wordt nagegaan wat uw wensen en verwachtingen zijn, en wat ieders rol hierin kan zijn. Vaak zijn het ouders zelf, en de peter en de meter die een persoonlijke boodschap brengen. Indien u dat wenst kan ook de Feniksmedewerker iets inbrengen, of u op ideeën brengen. De locatie kiest u uiteraard zelf.

De zon in je leven
Een kind in je leven is als de zon in je leven. Je bent immens blij, je krijgt van iedereen gelukwensen, en uiteraard wil je de blijde gebeurtenis vieren. Samen met je vrienden en familie. Een plechtigheid kan dit gebeuren een extra dimensie geven. Maar welke plechtigheid? Eentje waarin alles al voorgekauwd is? Of een plechtigheid waaraan je zelf zin geeft, los van elke betutteling?

Een stralende dag
Praat er eens over met een moreel consulent. Met hem of haar kan je overleggen. In een vrijzinnig-humanistische plechtigheid staan jouw ideeën immers centraal. Welke zijn de waarden die je je kind wil meegeven? In welke wereld wil je je kind zien opgroeien? Hoe zie je het concrete verloop van de plechtigheid? We bereiden het samen voor. En we zorgen er voor dat het een stralende dag wordt.

Feniks vzw